Zuid-Afrika

Kaart Zuid-Afrika:
Grotere kaart weergeven

Zuid-Afrika ligt in het uiterste zuiden van het continent Afrika. Het heeft, inclusief de Prins Edward-eilanden, een oppervlakte van 1.219.912 km². Het land grenst, met de klok mee aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland; Lesotho is een enclave binnen Zuid-Afrika. Voorts heeft Zuid-Afrika een uitgestrekte kustlijn van ongeveer 2800 km aan de Indische en Atlantische Oceaan.

Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. In het oosten liggen de Drakensbergen, met toppen als de Njesuthi (3408 m) en Mafadi (3450 m), het hoogste punt van het land.

Zuid-Afrika kent een groot aantal natuurlijke rijkdommen: goud, chroom, antimoon, steenkool, ijzererts, mangaan, nikkel, fosfaten, tin, uranium, diamanten, platina, koper, vanadium, zout en aardgas.

Zuid-Afrika bestond na afloop van de Tweede Wereldoorlog uit vijf provincies.
Na de Zuid-Afrikaanse grensoorlog werd Zuidwest-Afrika (thans Namibië) onafhankelijk en bleven nog vier provincies over.
Tot 1994 bestond Zuid-Afrika uit slechts vier provincies: Transvaal, Vrijstaat, Natal en de Kaapprovincie.

File:SouthAfricaNumbered.png

Sinds de totstandkoming van het democratische Zuid-Afrika in 1994, is het land verdeeld in negen provincies:
1 ) West Kaap met hoofdstad: Kaapstad
2 ) Noord Kaap met hoofdstad: Kimberley
3 ) Oost Kaap met hoodstad: Bisho
4 ) KwaZoeloe-Natal met hoofdstad: Pietermaritzburg
5 ) Vrijstaat met hoofdstad: Bloemfontein
6 ) Noordwest met hoofdstad: Mafikeng
7 ) Gauteng met hoofdstad: Johannesburg
8 ) Mpumalanga met hoofdstad: Nelspruit
9 ) Limpopo met hoofdstad: Pietersburg

 

apartheids politiek

In 1910 werd de Unie van Zuid-Afrika gevormd, die een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest werd. In 1931 werd Zuid-Afrika een Dominion en werd het via het Statuut van Westminster volledig onafhankelijk. Vele wetten regelden een ongelijke behandeling van burgers op grond van hun huidskleur. Deze politiek werd geformaliseerd tot de apartheid (gescheiden ontwikkeling van de diverse rassen) na de verkiezingsoverwinning van de Nasionale Party in 1948.

wapen van Zuid Afrika

In de jaren 90 eindigde de apartheid.
Toenmalig president De Klerk liet de bekende anti-apartheidsactivist Nelson Mandela vrij op 11 februari 1990, en in 1994 werden er voor het eerst algemene verkiezingen voor alle rassen gehouden, leidend tot een bestuur van de (overwegend zwarte) tot politieke partij getransformeerde anti-apartheidsgroepering ANC, eerst onder leiding van Mandela, later onder Thabo Mbeki. Nelson Mandela is geboren in Transkei, Zuid Afrika, op 18 juli 1918. Hij werd lid van het African National Congres ( ANC ) in 1944 en hij was sindsdien betrokken bij het verzet tegen het regime van apartheid. Tot hij in 1962 werd gearresteerd, waarna 27 jaar gevangenschap volgde. In die tijd groeide zijn status als symbool van de strijd tegen apartheid.Nadat hij in 1990 werd vrijgelaten, kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1994 werd hij de eerste democratisch gekozen president van Zuid Afrika.
De nieuwe regering voerde een beleid van ‘recht-stellende actie’ om de ongelijkheden van het verleden te beëindigen.
Sinds 1996 is een nieuwe grondwet in werking.

Nelson Mandela

De volgende toespraak van Nelson Mandela tekent zijn kenmerkend charisma,

Onze diepste angst is niet dat we onbekwaam zijn, onze diepste angst is dat we bovenmatig machtig zijn.
Ons licht, niet ons duister beangstigt ons het meest.
We vragen ons af, wie ben ik dat ik briljant, prachtig, begaafd, fantastisch zou zijn.
Waarom zou je eigenlijk niet?
Je bent een kind van God.
Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verstandigs aan je kleiner voor te doen, opdat anderen zich niet veilig bij je zouden voelen.
Wij zijn geboren om Gods luister in ons te laten zien.
Die is er niet alleen in sommigen van ons, maar in iedereen.
En door ons eigen licht te laten schijnen, geven we anderen ongeweten toestemming dat ook te doen.
Bevrijd van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.