Krugerpark Big Five 

In Krugerpark Big Five wordt naast de olifant, de neushoorn, de panter of luipaard, buffel en de leeuw ook het nijlpaard besproken. nijlpaard aan de Chobe riverIn de fauna van de wildtuin speelt de Krugerpark Big Five een belangrijke rol, dat wil zeggen als attractie voor toeristen. De Big Five moet je immers gezien hebben. De Big Five ontleent haar status aan het feit dat zij als het meest gevaarlijk te boek stonden in de tijd dat trofeeën jachten nog als een sportief tijdverdrijf gezien werden. Olifanten, neushoorns, panters of luipaarden, buffels en leeuwen waren toen nog in groten getale in de jungle en op de savanne aanwezig. Ook toen al was het een ongelijke strijd tussen mens en dier. Massaal werden deze Big Five met steeds modernere wapens louter voor het plezier afgeschoten. Met een jachtverbod in het gebied tussen de Sabie rivier en de Krokodil rivier in 1898 kwam daar, althans in dit gebied, een einde aan. Daar wordt nu alleen nog met de camera ‘geschoten’. Heden te dage is er echter een nieuw probleem ontstaan door toenemende stroperij. In het huidige Krugerpark wordt wildlife beschermd. Dat wil zeggen dat hier de dieren veilig zouden moeten zijn. Winstbejag op ivoor en neushoorn-hoorn maken dit reservaat dat zo rijk voorzien is van wildlife tot een paradijs voor de illegale jacht.

Voor een beschrijving van deze Krugerpark Big Five dieren kunt u klikken op de volgende linken:
 olifanten – leeuwbuffelluipaard of panterneushoorn

nijlpaard

Dat vervolgens het nijlpaard niet op het lijstje voorkomt wekt verbazing. Naar de reden hiervan kun je alleen maar raden. Het trofee van een nijlpaard was kennelijk niet ‘interessant’ genoeg om mee thuis te komen. Of waarmee moest je dan goede sier maken? Toch is deze goedaardige lobbes gevaarlijker dan hij lijkt. Het is een echt territorium dier dat tot de aanval overgaat wanneer je op zijn terrein komt.
Een opmerkelijke uitzondering op het agressieve imago van het nijlpaard vormt nijlpaard Africa uit Kameroen. Lees hiervoor de blogaflevering: varen op een nijlpaard.