Krugerpark vegetatie.

Krugerpark vegetatie. De vegetatie van Zuid-Afrika omvat ongeveer 10% van alle bekende plantensoorten op aardeZuid-Afrika heeft meer dan 20.000 verschillende bomen & planten soorten. Hiermee omvat de vegetatie van Zuid-Afrika ongeveer 10% van alle bekende plantensoorten op aarde. Dit is een uitzonderlijk grote biodiversiteit. Zuid-Afrika bestaat voor het grootste deel uit een hoogvlakte, ’t Hoge Veld, die tussen de 1000 en 1800 meter hoog is. Hier wordt de plantengroei overheerst wordt door verschillende grassen, lage struiken en doornenbomen, vooral kamelendoorn en witdoorn. De vegetatie wordt zelfs nog dunner in het noordwesten ten gevolge van de lage regenval. Er zijn verschillende succulenten die water bewaren zoals aloë’s en naaldbomen in het erg warme en droge Namakwaland. De gras- en doornenbomen-savanne verandert langzaam in bosveld in het noordoosten van het land, met dichtere plantengroei. Er is ook een grote hoeveelheid Afrikaanse baobabs in dit gebied, nabij de noordelijke punt van het Krugerpark. De Krugerpark vegetatie kan in ruime maten de plantenetende van voedsel voorzien. 

Bomen in het Krugerpark.

De meest karakteristieke boom van de Krugerpark vegetatie is de Baobab of Apen-broodboom. Verder veel voorkomende bomen zijn de Jakhalsbessie, de Vanwijkshout, Paddaboom, Knopjesdoring (een acaciasoort),  Huilboerboom, de Hardekool en de Appelblaar. De Worsboom wordt gekenmerkt door haar kei-harde, onbrandbare worstvormige vruchten die zo groot zijn als flinke komkommers. Van de Maroelaboom zijn de vruchten erg populair bij olifanten. Zij doen zich er soms zo uitbundig te goed aan dat ze niet meer op hun benen kunnen staan. Ook andere dieren met een vegetarisch menu laten zich maroela’s smaken tot ze er dronken van worden. De Mopaniboom is heel geliefd bij de lokale bevolking. De rupsen van de Mopaniboom worden gedroogd en als snack gegeten. 

De baobab van Mopani.

Krugerpark vegetatie. Met name in reservaten kan de olifanten populatie zo uitgroeien, dat zij een bedreiging vormen voor de vegetatie, waaronder de baobab. IMG_3182Baobabs behoren tot de oudst voorkomende levensvormen op aarde. Hun oorsprong gaat terug tot op 3.000 jaar geleden. De enige natuurlijke vijand ervan is de olifant. Met name in reservaten kan de olifanten populatie zo uitgroeien, dat zij een bedreiging vormen voor de vegetatie, waaronder de baobab. Bij de ingang van het Mopani kamp staat een monumentale, karakteristiek Afrikaanse boom. De Baobab. Met zijn gezwollen, tonvormige stam, grillige bast en takken, die in een korte kruin wispelturige uiteen lopen, heeft hij een enigszins wanstaltig voorkomen. De boom valt in ieder geval altijd erg op tussen de overige vegetatie. Hij komt vooral voor in de lager gelegen, droge bushvelden. Daar overleeft hij met gemak de verzengende hitte van de Afrikaanse zomers. De omvang van het op de foto exemplaar meet ongeveer 12 meter in de omtrek. De imposante baobab is even enorm als het praktische nut van de boom. Hij biedt bescherming aan talloze diersoorten door zijn schaduw en voorziet in hun levensonderhoud door water en voedsel. Momenteel – oktober 2012 – broedt er in deze Mopani baobab een barn-uil, een kerk-uil.

Baobabs karakteristiek voor de Krugerpark vegetatie.

De baobab speelt zowel in het culturele als economische leven van de Afrikaan een belangrijke rol. Van zijn vezels worden matten en andere huishoudelijke producten geweven. De bast levert medicijnen. Volgens de overlevering vrijwaart het drinken van het sap, waarin de zaden van een baobab geweekt zijn, je van een krokodillen aanval. Maar wanneer je een bloem van de boom steelt wordt je door een leeuw opgegeten. Het groene jonge blad staat als plaatsvervangende groente op het menu. Ook de zaden zijn eetbaar en kunnen vermalen worden tot surrogaat koffiepoeder. Van de bloesem wordt lijm geproduceerd. De holle stam van levende bomen doet onder meer dienst als voorraadkamer voor de plaatselijke bevolking, soms huist men er zelfs in. Voortvluchtigen gebruiken een holle boom als schuilplaats. Overal in Afrika is het een gewoonte om religieuze bijeenkomsten in of in de nabijheid van een baobab te gehouden. Ook worden er overledenen in begraven of gevangenen in opgesloten. De baobab van Gravelotte, een noordelijke provincie van Zuid Afrika, huisvest een pub. Een café voor dorstige goudzoekers.

 
Een baobab van 3.600 jaar oud, deze gaat met een omtrek van 46 meter alle perken te buiten!

Van alle Krugerpark vegetatie speelt de baobab zowel in het culturele als economische leven van de Afrikaan de belangrijkste rol.

Big Baobab – foto genomen door Diny de Wit, Pretoria, Zuid-Afrika