de leeuw

De leeuw (Panthera leo) is een groot roofdier uit de familie der katachtigen (Felidae).Van alle katachtigen is enkel de tijger groter. Leeuwen zijn de enige onder de katachtigen die in familieverband, in groepsverband leven. Alle andere katachtigen zijn minder solidair en gaan solitair door het leven.

De grootte en de manen van het mannetje geven het dier een imposant uiterlijk, waardoor de leeuw in grote delen van de wereld bekend staat als de koning der dieren. In Europa heeft hij deze rol overigens pas in de loop van de Middeleeuwen, toen Afrika ‘ontdekt’ werd,  overgenomen van de bruine beer.

De grootte en de manen van het mannetje geven het dier een imposant uiterlijk, waardoor de leeuw in grote delen van de wereld bekend staat als de koning der dieren.

de leeuw in het Krugerpark

Het aantal leeuwen blijft in het Krugerpark al enige jaren min of meer constant: rond de 1.500. Zij kunnen zich zo goed handhaven door de grote aantallen antilopen, die zich een ‘lopend buffet’ voor de koningen van de jungle op de savannes rond draven. Vooral impala’s staan bij de leeuwen op het menu, maar zij slaan ook grotere antilope soorten. Zelfs zebra’s of de kalveren van de grotere dieren zoals de buffel en de giraffe vallen ten prooi aan leeuwenfamilies.

jacht technieken van de leeuw

Leeuwen gaan bij hun jachttechniek zee gecoördineerd te werk en houden er dan zeer strategische aanvalsplannen op na. De samenwerkingsverbanden verschillen van groep tot groep. Goed werkende en efficiënte strategieën worden daarbij doorgegeven aan de volgende generatie. Zo komt het dat sommige leeuwengroepen groter en sterker zijn dan andere. Het aandeel van meneer leeuw en mevrouw leeuw in de jacht is bij alle leeuwen constant. Het mannetje jaagt met zijn imponerend gebrul de prooi, die zij in het vizier hebben, op. Dat heeft een panische reactie bij de beoogde slachtoffers in de omgeving tot gevolg. De leeuwinnen jagen de dieren op, die in paniek op de vlucht slaan. Samen zetten zij een hinderlaag op, om onder de zwakkere exemplaren hun slag te slaan. Is de prooi door de leeuwinnen eenmaal geveld, dan eist het dominante mannetje als eerste het leeuwendeel van van de buit op. Afhankelijk van de samenwerking van de groep worden de roofdieren brutaler, ondernemender en gevaarlijker. Zo groeien de leeuwenfamilies op de savanne en breiden zij zich uit. Op die manier houden zij het groepsverband in stand.