Krugerpark site adverteren

Adverteren op de Krugerpark site kan / you can place your advertisement on our Krugerpark site.

De volgende voorwaarde gelden:

1. De advertentie heeft te maken met Wildlife, Krugerpark, Reizen, Afrika, Dieren, Dierentuin etc.
2. De advertentie bestaat uit een banner van 120×60 pixels, een tekstlink.
3. De banner moet een Gif, JPG of animated Gif zijn, GEEN Flash!
4. De looptijd is 1 jaar, dit wordt per jaar verlengd met 1 jaar.

Kosten: € 300,00 per jaar en/of

5. Een permanente eigen webpagina met 500 woorden tekst en 2/3 foto’s.

Kosten: € 125,00 eenmalig per pagina
                 € 300,00 eenmalig voor 3 pagina’s

Wat krijgt u hiervoor?

1. Een banner op de homepage welke op elke pagina zichtbaar is in de linker sidebar
2. Een tekstlink op de homepage in de rechter sidebar (dus ook op elke pagina zichtbaar)
3. Een eigen webpagina met 500 woorden tekst en 2 foto’s naar eigen wensen in te vullen
    of in samenwerking met de webmaster samen te stellen.

Voor meer informatie en stats neem contact met ons op a.u.b.

U draag met uw advertenties, samen met ons, bij aan de volgende projecten:

* Individuele medewerkers, van het Krugerpark ( lees hierover in Ongebaande Paden )
* Marjo Hoedemaker Elephant Foundation
* Pater Martien Konings in Congo met het revalidatie centrum Centre Simama.

ENGLISH

These are the conditions for advertisement:

1. The advertisement has to do with Wildlife, Krugerpark, Traveling, Afrika, Animals, Zoo’s etc.
2. The advertisement contains a banner from 120×60 pixels, a textllink and a privat page.
3. The banner has to be a Gif, JPG or animated Gif, NO FLASH!
4. The period for advertisement a year, this can be prolonged each year

Advertising charges: € 300,00 a year

This is what you get:

1. A banner on the homepage, which is visable om each page on the left sidebar
2. A textlink on the homepage on the right sidebar ( also visable on each page )

Additional possibility

3. A lasting webpage of your own ( also possible in English ) with 500 words and 2 photo’s

Advertising charges: € 125,00 per page
                                          € 300,00 for 3 pages

For more information and stats please contact us.

With your advertisements you support the following projects:

* Individual co-workers from Krugerpark ( read about it in Ongebaande Paden )
* Marjo Hoedemaker Elephant Foundation
* The Rehabilitation Centre Simama of R.P. Martien Konings in Kisangani – Congo

 

Voorbeelden / examples van / of (120×60 pixel) advertenties / advertisements

op de Krugerpark site adverteren op de Krugerpark site adverteren

 

Voorbeelden eigen webpagina: / Examples of your own webpage: