Krugerpark, restcamp Punda Maria

Punda Maria

Tijdens de nacht vallen zware druppels regen hoorbaar op het rieten dak van het onderkomen in restcamp Punda Maria. Na een eenvoudig doch voedzaam ontbijt is het tijd om naar het noordelijkste stukje Kruger af te reizen. De noordpunt van het Krugerpark is anders. Het wordt minder bezocht omdat het verder afgelegen is van de grote steden in het zuiden. Punda Maria ligt bijna 350 km noordelijker dan Skukuza, het populaire kamp in het zuiden. De afstand van Johannesburg met O.R. Tambo International Airport naar de Paul Krugergate bij Skukuza bedraagt ongeveer 450 km, dat is ongeveer 5 uur rijden met de auto. Dat maakt dit  zuiderlijk gelegen kamp populair bij dagjesmensen en de grote touroperators. Die desinteresse in de noordpunt van het Krugerpark heeft te maken met een gebrek aan een gezonde ondernemingslust. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind‘ is hier van toepassing, want de geweldig groene en ruimtelijke omgeving van de noordpunt van het Krugerpark rechtvaardigt deze stelling allerminst. De vegetatie is er meer een die past bij regenwouden, soms behoorlijk ondoordringbaar.
Restcamp Punda Maria is ‘natuurlijker’ en meer ‘basic’ dan de andere kampen. Dat wordt bij de toegangspoort van het restcamp al meteen duidelijk. Hier staan geen enorme hekken met gewapende wachters om het wild buiten te houden. Slechts een vriendelijk ’tuinhekje’ scheidt het schilderachtige kleinschalige kamp van de ‘gevaarlijke buitenwereld’. De rustige lommerrijke ambiance maakt het verblijf hier buitengewoon aangenaam. Met name de echte natuurliefhebber zal zich hier snel thuis voelen.

De aller noordelijkste toegang tot het Krugerpark is Pafuri gate, deze ligt 78 kilometer boven restcamp Punda Maria. Vandaag wordt er opnieuw een dappere poging ondernomen om aan de grens met Mozambique te geraken. Min of meer parallel aan dit pad loopt de Luvuvhu rivier, die bij Crooks Corner uitstroomt in de Limpopo. Het water staat hoog in de rivieren. Crooks Corner is een drielandenpunt; Mozambique, Zimbabwe en Zuid-Afrika grenzen hier aan elkaar. In deze afgelegen streken in de noordpunt van het Krugerpark worden er geen snelheidscontroles gehouden, wat het aantrekkelijk maakt voor smokkelaars en stropers. Het is er ook rustiger, waardoor stropers ook ‘rustiger’ hun gang kunnen gaan. Een echt ‘boevenhoekje’ dus.

Noordpunt van het Krugerpark bij Crooks corner

Crooks corner

Bij de brug over de Luvuhvu rivier stopt een patrouillewagen, er stappen 2 zwaar bewapende rangers met volle bepakking over in een grotere transportwagen waar al zo’n 10 rangers in zitten. Ze gaan later het veld in om daar de strijd tegen de neushoornstropers aan te binden. Dit jaar alleen al zijn er weer zo’n 50 neushoorns gestroopt. De strijd van stropers tegen neushoorns en de strijd van rangers tegen stropers is meedogenloos. Een strijd op leven en dood!! In vuurgevechten hebben al zeker 10 stropers het leven gelaten. De inzet is geld, heel veel geld. Het gaat om astronomische bedragen. De kiloprijs van neushoorns is ondertussen het dubbele van de goudprijs. Voor rangers staat er ook veel op het spel, soms zelfs hun leven! Het lijkt een ongelijke strijd, de neushoorns zijn kwetsbaar en kunnen zich niet verdedigen. De rangers komen vaak te laat en de stropers zijn uitgerust met de modernste vuurwapens. Deze laatsten worden gefinancierd door internationale criminele bendes.

Ongelijk verdeelde rijkdom in Zuid -Afrika en armoede kan een brave huisvader verleiden om te kiezen voor mee te werken aan stroperij. Overleven voor zijn gezin krijgt de voorrang, waarvoor het ‘geweten’ even op een zijspoor wordt gezet. Zelfs officiële plaatselijke overheden schijnen hier aan mee te werken. Geld heeft de neiging te corrumperen. Er wordt van alles gedaan om het geweld tegen neushoorns een halt toe te roepen. Zo is het idee geopperd om neushoorns te fokken op farms in Zuid-Afrika en de hoorns van deze dieren af te zagen om deze in groten getale op de ( illegale ) markt te brengen. Zo zou de prijs drastisch dalen en de zwarte markt verpest worden, waardoor het niet meer rendeert neushoorns in het wild af te schieten voor hun hoorn.

anti neushoorn-stropers campagne

Onlangs ( 5 februari j.l. ) publiceerde Trouw een artikel onder de titel Gif in hoorn moet stroper stoppen.

“Het is een even simpele als doeltreffende oplossing voor het probleem van de stroperij: injecteer de hoorn van een neushoorn met gif en kleurstof en hij is letterlijk waardeloos voor de internationale bendes. Werner Myburgh, directeur van de internationale Peace Parks Foundation ( PPF ) ontving op het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij uit handen van de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu een bedrag van ruim 14 miljoen euro om dit plan zo spoedig mogelijk ten uitvoer te brengen.”

neushoornstroperij in de noordpunt van het Krugerpark

proefproject

“In een proefproject hebben we enkele neushoorns met een verdovingsspuitje platgelegd en vervolgens boorden we gaatjes in de hoorn. Daarin spoten we een mengsel van chemicaliën en rode kleurstof. Het dier ondervindt daarvan geen schade of hinder, want de hoorn staat niet in verbinding met de bloedbanen in het lichaam. Met deze behandeling is de hoorn ongeschikt om als medicinaal poeder te dienen. Met deze list verpesten wij de markt. Een voorwaarde is dat de komende jaren een meerderheid van de neushoorns wordt behandeld om de kans op een ‘zuivere’ hoorn zo klein mogelijk te maken.” Het programma klinkt hoopvol. Het reddingsplan voor de neushoorns wordt gecombineerd met een initiatief van het Nederlands Wereld Natuurfonds. De bedoeling van het Vredespaleis in Den Haag is om naast de kamers van het Internationale Strafhof een Wildlife Justice Commission te laten opereren om de internationale keten van illegale handel in wilde dieren in kaart te brengen. Deze commissie zal druk op de Afrikaanse overheden uitvoeren om daders te vervolgen en zelf de controle daarop ter hand nemen.

De dagtrip naar de noordpunt van het Krugerpark wordt vervolgens voortgezet richting Pafuri grenspost waar geprobeerd wordt om een stempel in de paspoorten te krijgen. Bij de eerste ontmoeting met de borderpolice wordt duidelijk dat dit niet gaat lukken. Er is een extra visum voor Mozambique nodig en die zijn voor westerlingen zeer prijzig. Zo blijkt ook de tweede poging om de grens te passeren vruchteloos. Op de weg terug blijkt Crooks Corner gesloten vanwege hoog water. Verleden jaar heeft het water hier zelfs 3 meter hoog gestaan. De natuur heeft er veel last van ondervonden maar dezelfde natuur herstelt zich ook weer snel, getuige de eerste pioniersplanten die op het achtergelaten slib uit de vruchtbare bodem omhoog schieten.

Tegen de avond komen Marjo, Fred en René via een omweg terug in Punda Maria. Het was een alleszins bewogen tripje naar de noordpunt van het Krugerpark.