African beauty

foto van Tjeerd de Wit

“What is African beauty?” vraagt een indringende doch zachte stem aan het begin van een promotievideo voor toerisme in Zuid Afrika. Het land dat zoveel geleden heeft onder apartheid-geweld.

Wat is schoonheid?

Het is een even boeiende als prangende vraag. Prangend omdat veel mensen er naar op zoek zijn en boeiend omdat ze meer dient te zijn dan slechts een versiering. Schoonheid is een tegenwicht tegen lelijkheid en geweld. Schoonheid zorgt voor de balans wanneer het evenwicht tussen mooi en lelijk verstoord wordt. De vraag naar schoonheid – in het bijzonder African beauty –  rechtvaardigt de vraag of schoonheid niet een noodzakelijke emotie in ons leven is? Schoonheid is een emotionele ervaring, die snel over het hoofd wordt gezien of misschien wel al te gemakkelijk voor lief wordt genomen. De behoefte aan schoonheid is wellicht een van de motoren achter de moeite, die mensen zich getroosten om ( verre ) reizen te ondernemen.

Schoonheid maakt immers deel uit van een bevallige drieling. Op zoek ernaar doet men vaak de verrassende ontdekking dat schoonheid-alleen niet gedijt zonder het gezelschap van haar morele zuster, goedheid en haar betoverende zusje, charme

Het volgende filmpje en de daarna volgende filmpjes laten een andere cultuur zien. Boeiende verhalen in zang en dans uit een continent waar de verbondenheid met de natuur groter is dan in de verstedelijkte gebieden in ander werelddelen. Het zijn niet alleen herinneringen voor Afrika-gangers, het zijn ook het intrigerende verhalen voor mensen die nooit in Afrika geweest zijn of er nooit zullen komen. African beauty herinnert aan de verscheidenheid van de wereldgeschiedenis en in dat licht de eigen omgeving met andere ogen te bezien. Elke cultuur heeft haar ‘alledaagse’ schoonheid. Zit zij niet in het oog van de toeschouwer? In dat geval is er wellicht meer schoonheid te ontdekken in de nabije omgeving dan op het eerste oog verwacht wordt.  Terug van weggeweest, dragen herinneringen bij om de eigen cultuur te herwaarderen.