Deze blogaflevering toont een fotoverslag van 1 januari tot half februari 2012. In deze periode reisden afwisselend familie en vrienden uit Holland mee, daarna vrienden uit de dierentuin van Antwerpen en tenslotte collega’s uit Dierenpark Amersfoort. De omstandigheden binnen het Krugerpark verschillenden tijdens die beginperiode van 2012 ongewoon sterk. Van heftig, via dramatisch tot idyllisch. De reis begon met een bijzonder droge periode, waarna het weer omsloeg en het park geteisterd werd door overstromingen bij een gigantisch noodweer van een etmaal lang. De infrastructuur van het park leed enorme schade en er kwamen heel wat dieren om, wat resulteerde in een groot aantal kadavers en de daarbij behorende kadaverparties voor de aaseters. Hiervan is verslag gedaan in de 9 voorafgaande blogafleveringen. Na de droogte en de storm was er de laatste dagen tijd voor bird watching. Hieraan is met een uitgebreid fotoverslag aandacht besteed in een aparte blogaflevering.

Het fotoverslag is samengesteld uit een keuze van ruim 1.000 foto’s van deze 6 weken durende reis. De muziek erbij is van populaire Zuid-Afrikaanse a capella zangers van Ladysmith Black Mombaza. Zuid-Afrikaanser kan het niet.