Krugerpark highlights

Na Krugerpark pictures met herinneringen aan een eerste gezamenlijke reis naar Kruger, en na de Krugerpark terugblik naar de tweede reis volgt nu Krugerpark highlights. Om uit al  die dagen dat we het park bezocht hebben Kugerpark highlights te destilleren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Alleen al om de eenvoudige reden dat een bezoek aan het park op zichzelf al een hoogtepunt is. Oog in oog komen met dieren die in de wildernis leven is een ervaring, die onmiddellijk en onuitwisbaar in het geheugen gegrift wordt. Het is wellicht de herinnering aan een lang vergeten ideaal van een natuurlijk paradijs en het besef dat het ‘moderne’ leven anders is. Toch is het geen nostalgisch sentiment dat het Krugerpark oproept. Het is veeleer de vreugde van de herkenning dat een dergelijke natuur ook nu nog mogelijk is. Een van de meest opmerkelijke Krugerpark highlights is, dat het park er in slaagt wilde dieren in hun eigen omgeving te beschermen en aan hen de plek te geven die ze toekomt.

In de enorme ruimte die het wildlife is toegemeten met een totale oppervlakte van ongeveer 20.000 km² krijgen dieren hun leefruimte.

Krugerpark highlights

Een van Krugerpark highlights verder is dat het park bezoekers de gelegenheid biedt deze dieren in hun natuurlijke staat en gedrag te zien, te ontmoeten. Voor veel bezoekers is het een openbaring te ontdekken dat ‘wilde’ dieren totaal geen agressief gedrag vertonen wanneer ze met rust gelaten worden. De wildernis is lange tijd als een ‘no go zone‘ beschouwd, waar je je alleen gewapend met veel munitie in kunt wagen. De wildernis is nu met de auto een toegankelijke plek geworden, waar pistolen en geweren vervangen zijn door camera’s. Met een leeuwenhuid als trofee thuis komen kan absoluut niet meer sinds het Cecil-incident. Tegenwoordig schiet je foto’s en geen wild. Of je kijkt gewoon om je te verwonderen hoe vreedzaam die wildernis ook kan zijn. Verschillende soorten gebroederlijk naast elkaar, die aan een drinkplaats hun dorst komen lessen, dat is fantastisch. Het gaat dan wel om de herbivoren, de vegetariërs onder het wildlife. Wanneer er zich een vleeseter, een carnivoor, bij de poel meldt dan is de rust meteen verstoord. Dat zijn vaak predatoren, roofdieren.

In de enorme ruimte die het wildlife is toegemeten met een totale oppervlakte van ongeveer 20.000 km² krijgen dieren hun leefruimte. Fred Kruger 2012 054

Krugerpark highlights

Een ander Krugerpark highlight, dat samenhangt met het eerst genoemde punt, is de waarborg voor de toekomst. In de enorme ruimte die het wildlife is toegemeten met een totale oppervlakte van om en nabij 20.000 km² krijgen dieren hun leefruimte. Om een beeld te geven van die oppervlakte: Nederland bestrijkt in totaal 41.543 km². Stel je voor, dat de helft van Nederland een natuurreservaat is. Hier kunnen dieren rondtrekken op zoek naar voedsel en water en kunnen gigantische kuddes overleven. In droge tijden is dit voor grazers, gras- en groeneters, een garantie voor hun voortbestaan. Een broedplaats voor honderden vogelsoorten en een natuurlijke kraamkamer voor in het wild levende dieren, waar een fokprogramma zich niet mee kan meten.

In de enorme ruimte die het wildlife is toegemeten met een totale oppervlakte van ongeveer 20.000 km² krijgen dieren hun leefruimte. P1070060

Krugerpark highlights

Wat de bescherming van wildlife betreft vormt bij uitstek deze gigantische uitgestrektheid wel een probleem. Ondanks dat er veel mankracht en materieel ingezet wordt voor het behoud van de dieren, zien stropers hier hun kans ongezien hun illegale criminele activiteiten te ontplooien. Bij nacht en ontij, maar ook gewoon op klaarlichte dag worden olifanten en neushoorns gedood voor ivoor en neushoornhoorn. Een nauwelijks te stuiten geweld dat honderden dieren het leven kost en uiteindelijk deze diersoorten in hun voortbestaan bedreigt. Het navrante hiervan is dat in de zoektocht naar ‘snel geld’ op korte termijn, de natuur onherstelbaar beroofd wordt van haar schatten op de lange duur.

Het navrante hiervan is dat in de zoektocht naar 'snel geld' op korte termijn, de natuur beroofd wordt van haar schatten op de lange duur.

Het navrante hiervan is dat in de zoektocht naar 'snel geld' op korte termijn, de natuur beroofd wordt van haar schatten op de lange duur. Marjo Kruger 2012 418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krugerpark highlights

De giraffe is het hoogste zoogdier van het park, dus echt ook wel een van de Krugerpark highlights. Fred II Kruger 2012 405

Wat de diersoorten betreft vormt de giraffe natuurlijk een Krugerpark highlight op zichzelf. Letterlijk een evolutionair hoogtepunt. De giraffe is het hoogste zoogdier van het park, dus echt ook wel een van de Krugerpark highlights.
Tot slot is er nog een van de Krugerpark highlights die het noemen waard is; de ongerepte natuur van het park. Het park is nagenoeg onbebouwd. Het kent geen industrie, geen mijnbouw en bodemontginning. Bijgevolg een gebied dus dat niet of nauwelijks getroffen is door milieubelasting, lucht- en lichtvervuiling. Geen verkeers- of stankoverlast, geen geluidshinder en – het meest belangrijk – geen waterverontreiniging. Die natuurzuivere omgeving valt onmiddellijk op; je voelt het met al je zintuigen.

Niet alleen overdag maar vooral ook 's nachts, wanneer de maan, de hoogste van alle Krugerpark highlights, aan een echt donkere hemel - zonder lichtvervuiling - staat. Fred II Kruger 2012 514Die zuiverheid in de natuur valt niet alleen overdag maar vooral ook ’s nachts op.  Een glasheldere maan, de hoogste van alle Krugerpark highlights, schijnt aan een echt donkere hemel – zonder lichtvervuiling. Daarom is hier op die heldere maanverlichte nachten de Melkweg met het blote oog zichtbaar. Een kosmisch fenomeen dat op 43% van Nederlands grondgebied al niet meer waarneembaar is. Voor 80% van de Nederlandse bevolking is de Melkweg nagenoeg onzichtbaar.

 

De foto’s zijn van Femke Roos ©,  Fred Vis © en Marjo Hoedemaker ©.