neushoorn stroperij

Ondertussen wordt bij de neushoorn stroperij de neushoorn door criminelen bij de neus genomen en is hij het slachtoffer van een verraderlijke menselijke illusie en ordinair winstbejag!

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten lijken de handdoek in de ring te gooien voor wat betreft de illegale strijd tegen de neushoorn stroperij. Begin juli van dit jaar heeft de Zuid-Afrikaanse milieu minister, Edna Molawe, bekend gemaakt, dat er een nieuw voorstel in voorbereiding is om een eind te maken aan de steeds opnieuw oplaaiende strijd tegen de stropers. Een keiharde en onverbiddelijke strijd, waarbij miljarden dollars gemoeid zijn en die nu ook al mensenlevens kost. Het voorstel van de minster wordt in 2016 voorgelegd wordt aan Cites. Deze internationale organisatie reguleert de handel in bedreigde diersoorten. De eerste stap in dit voorstel is de voorraad in beslag genomen en opgeslagen hoorns van de neushoorn op de markt te brengen. Mijn inziens een prijzenswaardig initiatief, in die zin dat elke poging om de bloedige stroperij een halt toe te roepen lovenswaardig is. Maar ze dient dan wel effectief te zijn. Er wordt daarbij gerekend op een opbrengst  van meer dan anderhalf miljard euro!!! De redenering is dat astronomische bedrag aangewend zou kunnen worden om de stroperij efficiënter te bestrijden. Maar klopt die redering wel? Wordt dan de markt niet juist gevoed en in stand gehouden?

handel in neushoorn hoorns

Tot op heden is neushoorn stroperij en de handel in neushoorn hoorn, net zoals de handel in ivoor, internationaal wettelijk verboden. Een argument om dat verbod eenmalig op te heffen is, dat de prijs op de zwarte markt van de hoorn, die nu meer dan 40.000 dollar per kilo bedraagt, dramatisch zou kelderen.Tot op heden is de handel in neushoorn hoorn, net zoals de handel in ivoor, internationaal wettelijk verboden. Een argument om dat verbod eenmalig op te heffen is, dat de prijs op de zwarte markt van de hoorn, die nu meer dan 40.000 dollar per kilo bedraagt, dramatisch zou kelderen. De illegale neushoorn stroperij zou dan minder lucratief worden. Er zouden minder neushoorns onzinnig afgeslacht worden alleen om hun hoorn. Natuuractivisten zijn mordicus tegen deze uitverkoop. “De Aziatische markt in neushoorn hoorn is gigantisch”, werpen zij tegen. “Bij de eenmalige verkoop van een voorraad ivoor van natuurlijk gestorven dieren door Zuid-Afrika en haar buurlanden – bij uitzondering door Cites goedgekeurd – is er juist een toename van olifantenstroperij geconstateerd. Azië telt bijna 4,3 miljard inwoners, meer dan de helft van de totale wereldbevolking, die markt is nagenoeg onverzadigbaar.”

alternatieve ‘oplossingen’?

Tegelijk is er in de Zuid Afrikaanse een sterke lobby voor het natuurlijk ‘oogsten’ van neushoorn hoorn door boeren, die met het kweken van neushoorns in farms ( gevangenschap ) veel geld kunnen verdienen. De hoorn van neushoorns is vergelijkbaar met met menselijke nagels, het is dood materiaal en kan pijnloos ‘geoogst’ worden. Daarna blijft de hoorn gewoon doorgroeien. Ook op het NOS journaal kwam onlangs het onderwerp om jaarlijks neushoorn hoorns te oogsten te sprake. De marktprijs van de hoorn zou daardoor dalen. Daarmee zou illegale stroperij minder minder lucratief en minder interessant worden. Is hierbij misschien ook de wens de vader van de gedachte?

Het blijft vooralsnog een delicaat onderwerp met zowel enthousiaste voorstanders als felle tegenstanders.

De strijd om de neushoorn bij neushoorn stroperij is heftig, fel en bloederig. De roep om een oplossing is groot.

De strijd om de neushoorn is heftig, fel en bloederig. De roep om een oplossing is groot. Neushoorns worden meedogenloos afgeslacht en er vallen, zowel onder de stropers als onder de rangers, die de dieren beschermen, veel dodelijke slachtoffers. Niet voor niets worden de argumenten waarmee de neushoorn stroperij wereldwijd wetenschappelijk bestreden wordt, onderuit gehaald. Er staat namelijk veel geld op het spel. Behalve het onzinnig bijdragen aan zinloos dierenleed, wordt ook een uniek dierensoort met uitsterven bedreigd. Een onomkeerbare natuurramp die door mensen zelf veroorzaakt wordt. Een ramp die bovendien geen enkel nut dient. De geneeskracht en libido verhogende werking, die veel Aziaten er aan toekennen is niets anders dan oplichting en malafide kwakzalverij. Puur gewetenloos winstbejag en volksverlakkerij. Er is geen enkel bewijs voor de beoogde werking ervan. Astronomisch veel geld voor een weliswaar grote, maar doodgewone nagel……

zinnig regeringsvoorstel?

De Zuid-Afrikaans regering wil het dus over een andere boeg gooien.
“Ironisch genoeg heeft het succes van onze natuurbescherming, waardoor meer dan 73 procent van de neushoorns in de wereld in ons land voorkomt, er nu voor gezorgd dat Zuid Afrika wordt bestookt internationale stropers-syndicaten”, aldus minister Molawe in zijn pleidooi voor handel in hoorns.

Alles van waarde is weerloos………………, dat wist Lucebert al.
Ondertussen wordt de neushoorn door criminelen bij de neus genomen en is hij het slachtoffer van een verraderlijke menselijke illusie en ordinair winstbejag!