happy new wildlife year

Het oude jaar is pas te overzien wanneer het voorbij is. Wat heeft 2016 gebracht? Is er naast heel veel onrust en gewelddadige  aanslagen door extremistische groeperingen ook nog wel goed nieuws te melden? Het Wereld Natuur Fonds heeft een aantal positieve ontwikkelingen op het gebied van wildlife op een rijtje gezet. Het nieuwe jaar lijkt dankzij de inspanningen van het jaar ervoor een ‘happy new wildlife year‘ te brengen. 

goed nieuws voor sneeuwluipaarden

happy new wildlife yearSinds december 2013 is er in de regio Altai-Sayan in Mongolië niet een gestroopte sneeuwluipaard gevonden. Dat betekent twee en een half jaar van zero poaching, een hoopvol teken voor de toekomst van de sneeuwluipaard. In Mongolië leeft de op-een-na-grootste populatie sneeuwluipaarden ter wereld, tussen de 500 en 1.000 dieren. Tussen 2001 en 2013 werd jaarlijks een geval van sneeuwluipaardstroperij gemeld in Altai. Begin 2015 spraken het WWF in Mongolië en de Mongoolse dienst tegen milieudelicten een samenwerkingsovereenkomst af. Sindsdien is er duidelijk vooruitgang te zien in de opsporing van stroperijgevallen en de illegale handel in wilde dieren. En nu dus de conclusie dat er geen sneeuwluipaard meer is gestroopt in 2,5 jaar! Vooral de actie van de kinderen uit de provincie Khovd tegen het zetten van klemmen om sneeuwluipaarden te vangen was zeer succesvol. Zij organiseerden met hulp van het WNF een inruilactie: voor elke ingeleverde klem kreeg je een stuk huishoudgerei retour. In 6 weken tijd verzamelden de kinderen 234 klemmen. De autoriteiten in Khovd besloten vervolgens de klemmen te verbieden. En ook de minister van Milieu was ervan gecharmeerd: het inzamelingsinitiatief werd uitgebreid naar het hele land.

het gaat beter met de reuzenpanda

happy new wildlife yearDe Chinese overheid werkt sinds de jaren tachtig samen met het Wereld Natuur Fonds aan het beschermen, uitbreiden en verbinden van de leefgebieden van reuzenpanda’s. De directeur van het WNF in China, Lo Sze Ping: “De reuzenpanda staat wereldwijd symbool voor natuurbescherming. We vieren het succes dat er voor het eerst een voorzichtig herstel is. Maar we beseffen ook dat we er nog lang niet zijn, want 1.864 panda’s in het wild zijn is nog steeds niet veel. De bedreigingen zoals slecht geplande wegenprojecten en klimaatverandering kunnen we niet makkelijk oplossen, maar de aanhouder wint!”
Op de nieuwe Rode Lijst is de status van de reuzenpanda aangepast van ‘bedreigd’ naar ‘kwetsbaar’. Het aantal reuzenpanda’s is namelijk iets toegenomen de afgelopen jaren. Dat betekent dat goede natuurbescherming effect heeft. Dit keer is er dus goed nieuws voor de reuzenpanda, de troetelbeer van de natuur en mascotte van het WNF.

bescherming Europese natuur

happy new wildlife year - iberische-lynxDe Europese Commissie heeft unaniem besloten om de uitvoering van de Europese regels voor natuurbescherming te verbeteren. Er komt een actieplan dat de verbetering van de uitvoering van de zogeheten ‘Vogel en Habitatrichtlijnen’ moet waarborgen. Dit is heel goed nieuws voor de Europese natuur. De beslissing van de Europese Commissie is van cruciaal belang voor de bescherming van Europa’s kwetsbare natuur. Maar liefst 1.400 bedreigde soorten en meer dan een miljoen vierkante kilometer natuur worden door de Vogel- en Habitatrichtlijnen beschermd. In Nederland hebben we dankzij de richtlijnen weer zeearenden, kraanvogels en otters en worden bijvoorbeeld natuurgebieden als de Biesbosch, Fochteloërveen, Lauwersmeer en Oostvaardersplassen goed beschermd. Het EU actieplan is voor de Iberische lynx uit het Spaanse Sierra Morena gebergte een impuls om haar populatie op peil te houden. De Pardellynx wordt algemeen beschouwd als een van de zeldzaamste katachtigen. Hij komt enkel voor op het Iberisch Schiereiland, en wordt daarom ook wel Iberische lynx of Spaanse lynx genoemd.

lichte stijging aantal tijgers

happy new wildlife yearOp basis van gegevens van International Union for the Conservation of Nature ( UNCN ) en tellingen is de schatting van het aantal tijgers in het wild bijgesteld naar boven naar 3.890. Het WNF en het Global Tiger Forum ( GTF ) hebben dit nieuwe cijfer gepubliceerd aan de vooravond van een grote conferentie van de 13 tijgerlanden, in India.
Dit nieuwe getal betekent een lichte stijging ten opzichte van de laatste schatting van 3.200 tijgers uit 2010. Marco Lambertini, directeur-generaal van het internationale netwerk van het WNF: “We komen van ver want 100 jaar geleden waren er nog 100.000 tijgers. Gelukkig zien we nu voor het eerst na decennia van een vrije val weer een lichte stijging. We zijn er nog lang niet, maar dit biedt wel hoop voor de toekomst. Een bedreigde soort en zijn leefgebied kùnnen beschermd worden als overheden, lokale bevolking en natuurbeschermers samen de schouders eronder zetten.”

minder belangstelling voor ivoor

happy new wildlife year tegen olifanten stroperijIn Bangkok is de verkoop van ivoren voorwerpen in 2 jaar tijd met 96% afgenomen! Thailand had in 2013 nog de grootste ongereguleerde ivoorhandel ter wereld. Mede dankzij de druk van CITES en een campagne van wildlife-onderzoeksbureau TRAFFIC en het WNF is dit resultaat bereikt. Onderzoeken van TRAFFIC lieten de enorme daling in openlijk verkocht ivoor op de markten van Bangkok zien: van 7.421 items in 2014 tot 283 producten in juni 2016. Dan ligt er ook nog een verbod op de ivoorhandel in China in het verschiet. Komend jaar gaat China de handel in ivoor verbieden. Vanaf eind maart 2017 treden al enkele maatregelen in werking, aldus een bericht in Trouw van 31 december 2016. Per 31 december 2017 geldt een totaalverbod op de bewerking van en handel in ivoor. Het wordt nu al een ‘historisch besluit’ genoemd dat een enorme impuls zal geven aan het tegengaan van stropen van olifanten. Ook de VS, een andere belangrijke afzetmarkt, besloot dit jaar de ivoorhandel grotendeels te verbieden. Er worden uitzonderingen gemaakt voor oudere muziekinstrumenten waar ivoor in is verwerkt en voor objecten die voor 1990 zijn gemaakt.  

Al met al mogen dieren- en natuurliefhebbers elkaar dus voorzichtig een Happy New Wildlife Year wensen.